GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN PET ŞİŞELER
Bugün 35 adet
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN GİYSİLER
Bugün 35 adet

Yönetim Kurulu Başkanından...

Temel felsefesi “Gelecek Bugündür” olan Gama Recycle’ı bizler hayallerimiz üzerine kurduk. Yola çıkış noktamız; dünyamızın bize çocuklarımızın emaneti olduğu gerçeğiydi.

Gama Recycle olarak aylık 3000 ton polyester elyaf üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük Recycle polyester elyaf üretimini yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Gaziantep ve Düzce Organize Sanayi Bölgelerinde toplam 5 fabrikada 150.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Gama Recycle geri dönüşüm sektöründe Ar-Ge Merkezi olan tek firmadır. Gaziantep’te 25 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge Merkezimiz var. 2022 yılı içerisinde Düzce’de özellikle plastik atıkları ve kullanılmış kıyafetlerin geri dönüşümü ile ilgili yeni bir Ar-Ge Merkezi kuracağız.

Gama Recycle olarak 25 civarında patentimiz ve patent başvurumuz var. Bunların bir kısmı makine ve proses olup bir kısmı da yeni ürün patentidir. 100 milyon USD tutarında toplam yatırım harcaması olan Avrupa’nın en büyük Recycle Polyester Elyaf ve Cips üretim tesisine sahibiz. Tesisimizde, PET şişe kırma yıkama üniteleri, Polyester Elyaf üretim hattı, Polyester cips üretim hattı, masterbatch üretim tesisi, atık su geri kazanma sistemleri ve atıktan Enerji üretimi kademeli olarak 2022 yılı ortasına kadar devreye alınacaktır. Günlük kapasitemiz yaklaşık 300 ton olacak olup, her gün yaklaşık, 20 milyon PET şişeyi geri dönüştürmüş olacağız. Kendi suyumuzu arıtarak tekrar kullanıyor olacağız ve dışarıya atık su deşarj edilmeyecektir.

Gama Recycle olarak Dünya’nın en ekolojik, çevreci duyarlı geri dönüşüm tesisini ülkemize kazandırmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı hammadde kaynaklarının verimli olarak kullanmanın, sürdürülebilir bir yaşam döngüsü kurmak için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilir bir Dünya için yeni fikirler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle kendi sektörümüzde (geri dönüşüm) üretim konularımız paralelinde, kullanılmış kıyafetlerin geri dönüşümü için yeni fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Zira Dünya’da üretilen kıyafetlerin sadece %1’lik kısmı geri dönüştürülebiliyor ve geri kalan % 99’luk kısmı yakılıyor veya vahşi depolama ile toprağa gömülüyor. Dolayısıyla geliştireceğimiz her fikir, hem doğayı kirletmemize engel olacaktır, hem de kaynak ihtiyacına çözüm yaratacaktır.

Ambalaj atıklarının yaklaşık %25’lık kısmı toplanabilmektedir. Evlerden, ofislerden vs. kaynağından ayrıştırma ve daha önemlisi farklı poşetlere koyma zorunluluğu (veya alışkanlığımız) henüz uygulama aşamasına geçmemiştir. Vatandaşlarımız hala organik ve evsel atıklarını, ambalaj atıkları ile aynı poşetlere atmaktadır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlayan sıfır atık seferberliğiyle, yapılması planlanan, ikili poşet sisteminin (Ambalaj atıklarının mavi ve evsel, gıda ve organik atıkların siyah poşetlere, ayrı ayrı atılmasının) tüm yurt genelinde zorunlu hale gelmesi ve ambalaj atıkları için, depozit sisteminin acilen devreye alınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye Geri Dönüşüm sektörleri konusunda Dünya’da çok iyi bir konumda olup sektörde yaklaşık 800.000 kişi çalışmaktadır. Atık Yönetimi konusunda yapılması gereken çok fazla işimiz var. Türkiye’de günde yaklaşık 80.000 ton atık toplanıyor ve bunun yaklaşık 60.000 tonluk kısmı vahşi depolama yapılarak toprağa gömülüyor veya yakılarak bertaraf ediliyor.

Gama Recycle olarak öncelikli hedefimiz ve hayalimiz; atıkların ekonomiye kazandırılması, geri dönüşümde hammadde kaynağı olarak kullanılması, organik atıkların, digester veya kompost sistemlerde gazlaştırılarak enerjiye dönüştürülmesi (Türkiye elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’luk kısmı) ve posasının da organik gübre olarak kullanılmasıdır. Bu şekilde hem çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek ve hem de atıklardan, yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir katma değer yaratmayı hedeflemiş bulunuyoruz.

Hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan, vazgeçmeden dünyamız, ülkemiz, çevremiz ve çocuklarımız için çalışmaya, üretmeye, yenilik yapmaya devam edeceğiz.

ZAFER KAPLAN